Η Ομάδα μας

Yodiwo

Η Yodiwo Α.Ε. είναι μια καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά των πλατφορμών IoT τεχνολογίας νέφους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών και υπηρεσιών ΙοΤ/Μ2Μ. Προερχόμενη ως εταιρική συνέχεια του πολύ επιτυχημένου διεθνούς Σχεδιαστικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της πολυεθνικής Samsung και έχοντας ως σημαντική εταιρική κληρονομιά την εμπειρία ανάπτυξης των πρώτων εφαρμογών Wi-Fi (Atmel 1997), αλλά και εμπειρία στην παγκόσμια βιομηχανία ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών και στην συνέχεια στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων. Σήμερα η εταιρεία προσφέρει μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα της μια μεγάλη γκάμα από τεχνολογίες και εργαλεία (cloud, fog, machine learning, artificial intelligence, data analytics and reporting) που επιτρέπει την γρήγορη ανάπτυξη ΙοΤ/Μ2Μ εφαρμογών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του τελικού χρήστη, διασυνδέοντας αισθητήρες, «αντικείμενα», έξυπνες συσκευές, διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ., Google Maps, Skype), δεδομένα, ανθρώπους και διαδικασίες.

ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ρίο Πάτρας το 1984 ως ανεξάρτητο ακαδημαϊκό ινστιτούτο με την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας. Το 1987 το ΙΕΧΜΗ ενσωματώθηκε στη δομή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο από έξι Ινστιτούτα τα οποία αναφέρονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ καλλιεργεί τη διεξαγωγή βασικής και τεχνολογικής έρευνας σε περιοχές αιχμής, η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑ/ΠΠ, http://www.atmosphere-upatras.gr) έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα μετεωρολογικών προγνώσεων, μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων και μοντέλων προσομοίωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στη χρήση στατιστικών μεθόδων υποκλιμάκωσης περιβαλλοντικών δεδομένων. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει κατάτην τελευταία δεκαετία σε μια σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων (PROMOTE, GEMS, PASODOBLE, AQMEII). To ΕΦΑ/ΠΠ έχει 12 μέλη (τρεις καθηγητές, 2 μεταδιδάκτορες και 7
υποψήφιους διδάκτορες). Η υποδομή του συμπεριλαμβάνει το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη της Πάτρας (http://patrasair.gr), καθώς και υπολογιστική ισχύ περίπου δύο εκατοντάδων πυρήνων για την εκτέλεση ατμοσφαιρικών προσομοιώσεων.

Η ομάδα έργου

Αλέξανδρος Μανιατόπουλος

CEO, Yodiwo

Νίκος Κωστής

Senior Software engineer - VP R&D Yodiwo

Δημήτρης Γαλάνης

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Σπύρος Πανδής

καθ. πανεπιστημιου πατρων & Carnegie Mellon university, ΣΜΔΕπ ιτε/εχμη

Αθανάσιος Νένες

Συνδεδεμένος Ερευνητής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και Καθηγητής στο École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Δρ Γιώργιος Φούσκας

Κύριος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ανδρέας Καζαντζίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ιωάννης Κιουτσιούκης

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κων/νος Κατσιδήμας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Πατρών